Предности система са водоторњевима
 • рад са мањим притиском у односу на систем са хидрофором
 • довољан мањи капацитет бунара у односу на систем са хидрофором
 • континуирано снабдевање при константном притиску
 • резерва воде у случајевима:
  • изравњавања код максималне потрошње
  • противпожарне заштите
  • нестанка електричне енергије
  • хлађења индустријских постројења
 • уштеда електричне енергије до 30% у односу на систем са хидрофором
 • сигурност система од хидрауличког удара
Предности наших решења
 • грађење на малом простору
 • главнина радова се изводи у радионици
 • брза монтажа
 • врхунска антикорозивна и термичка заштита
 • ниска цена
Комплетност понуде
 • пројектовање и грађење са свим инсталацијама укључујући и аутоматику