40+

ГОДИНА ИСКУСТВА

23

САГРАЂЕНА ВОДОТОРЊА

50+

РЕКОНСТРУИСАНИХ

Преко 40 година искуства у изградњи, пројектовању, и реконструисању челичних водоторњева свих величина